סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 27.6°C 12:42
טמפרטורה מינימלית: 18.2°C 05:15
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 29.1°C 14:50
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 20.3°C 05:15
טווח טמפרטורה יומי: 9.4°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 18.2°C 05:15
אינדקס חום מקסימלי: 28.3°C 14:17
לחות מקסימלית: 89% 05:23
לחות מינימלית: 49% 11:39
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 19.0°C 07:03
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 15.3°C 11:50גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 18:15
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 7.8 קמ"ש (רוח חרישית) 13:47
סה"כ כמות רוח: 65.2 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 995.36hPa 10:07
לחץ מינימלי: 993.57hPa 18:17