סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 28.9°C 12:27
טמפרטורה מינימלית: 15.8°C 06:40
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 29.5°C 11:32
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 17.2°C 06:40
טווח טמפרטורה יומי: 13.1°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 15.8°C 06:40
אינדקס חום מקסימלי: 28.4°C 14:11
לחות מקסימלית: 93% 06:54
לחות מינימלית: 36% 12:27
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.5°C 08:25
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 12.1°C 12:40גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 17:03
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.0 קמ"ש (רוח חרישית) 15:50
סה"כ כמות רוח: 50.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 999.97hPa 10:24
לחץ מינימלי: 997.06hPa 16:01