סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 18.4°C 14:26
טמפרטורה מינימלית: 8.3°C 05:42
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 16.3°C 14:27
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 7.3°C 06:15
טווח טמפרטורה יומי: 10.1°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 8.3°C 05:42
אינדקס חום מקסימלי: 18.4°C 14:26
לחות מקסימלית: 91% 01:32
לחות מינימלית: 38% 13:32
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 9.5°C 09:04
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 3.6°C 13:33גשם

גשם שירד : 0.3 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 10:23
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 10.0 קמ"ש (רוח חרישית) 11:06
סה"כ כמות רוח: 62.5 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1002.98hPa 23:27
לחץ מינימלי: 998.24hPa 02:05