סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.8°C 13:07
טמפרטורה מינימלית: 21.6°C 04:13
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 36.0°C 12:54
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 25.3°C 04:13
טווח טמפרטורה יומי: 10.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 21.6°C 04:13
אינדקס חום מקסימלי: 36.4°C 13:03
לחות מקסימלית: 93% 05:43
לחות מינימלית: 57% 12:50
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 23.2°C 13:42
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 20.1°C 04:14גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 16:28
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.3 קמ"ש (רוח חרישית) 13:45
סה"כ כמות רוח: 67.8 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 988.02hPa 00:00
לחץ מינימלי: 985.31hPa 16:24