סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 25.7°C 13:43
טמפרטורה מינימלית: 13.7°C 06:41
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 27.6°C 12:06
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 14.4°C 06:41
טווח טמפרטורה יומי: 12.0°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 13.7°C 06:41
אינדקס חום מקסימלי: 25.7°C 13:43
לחות מקסימלית: 93% 06:47
לחות מינימלית: 59% 12:07
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.5°C 09:01
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 12.4°C 06:47גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 16:03
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.0 קמ"ש (רוח חרישית) 14:08
סה"כ כמות רוח: 36.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 999.94hPa 22:46
לחץ מינימלי: 997.23hPa 15:34