סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.6°C 11:17
טמפרטורה מינימלית: 16.7°C 01:17
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 31.1°C 11:19
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 18.0°C 01:45
טווח טמפרטורה יומי: 14.9°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 16.7°C 01:17
אינדקס חום מקסימלי: 30.7°C 11:19
לחות מקסימלית: 85% 00:24
לחות מינימלית: 31% 10:59
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 19.0°C 13:23
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 10.9°C 09:18גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 33.8 קמ"ש 16:34
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 15.0 קמ"ש (רוח קלה) 16:21
סה"כ כמות רוח: 96.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 993.87hPa 22:22
לחץ מינימלי: 988.66hPa 09:32