סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 28.5°C 10:58
טמפרטורה מינימלית: 13.6°C 05:32
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 28.8°C 11:45
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 14.3°C 05:32
טווח טמפרטורה יומי: 14.9°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 13.6°C 05:32
אינדקס חום מקסימלי: 27.9°C 11:45
לחות מקסימלית: 92% 04:50
לחות מינימלית: 34% 10:57
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 16.7°C 18:54
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 10.3°C 10:22גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 20.9 קמ"ש 14:29
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.2 קמ"ש (רוח חרישית) 14:18
סה"כ כמות רוח: 58.3 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 998.21hPa 23:45
לחץ מינימלי: 995.53hPa 02:38