סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 22.3°C 14:48
טמפרטורה מינימלית: 11.1°C 23:42
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 22.9°C 14:48
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 11.1°C 23:42
טווח טמפרטורה יומי: 11.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 11.1°C 23:42
אינדקס חום מקסימלי: 22.3°C 14:48
לחות מקסימלית: 93% 23:47
לחות מינימלית: 51% 14:15
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 13.5°C 16:31
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 9.3°C 06:03גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 17.7 קמ"ש 10:25
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 4.8 קמ"ש (נשיבה קלה) 10:36
סה"כ כמות רוח: 15.1 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1001.63hPa 00:00
לחץ מינימלי: 998.28hPa 23:49