סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 12.9°C 07:54
טמפרטורה מינימלית: 9.1°C 21:57
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 12.8°C 15:02
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 8.3°C 22:15
טווח טמפרטורה יומי: 3.8°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 9.1°C 21:57
אינדקס חום מקסימלי: 12.9°C 07:54
לחות מקסימלית: 97% 13:01
לחות מינימלית: 67% 07:50
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 11.7°C 15:02
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 6.2°C 06:57גשם

גשם שירד : 30.4 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 126.2 מ"מ/שעה 19:46רוח

משב רוח מקסימלי: 30.6 קמ"ש 07:38
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 12.3 קמ"ש (רוח קלה) 08:02
סה"כ כמות רוח: 62.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1001.49hPa 00:00
לחץ מינימלי: 997.63hPa 13:12