סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.5°C 12:32
טמפרטורה מינימלית: 22.3°C 05:54
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 35.0°C 11:18
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 26.3°C 05:54
טווח טמפרטורה יומי: 9.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 22.3°C 05:54
אינדקס חום מקסימלי: 34.4°C 11:39
לחות מקסימלית: 91% 06:47
לחות מינימלית: 47% 12:19
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 22.9°C 10:06
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 18.6°C 12:19גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 25.7 קמ"ש 13:16
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 9.9 קמ"ש (רוח חרישית) 17:06
סה"כ כמות רוח: 92.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 995.06hPa 23:52
לחץ מינימלי: 991.40hPa 00:00